Acrílicos/Acrylic paintings

"Descanso" 170x300cm

"Descanso" Detalle

"Cristal roto" Proceso

 "Cristal roto"

"Cristal roto"

"Sagrada familia"

"Balcón" (anamorfosis)

"Balcón" (Anamorfosis)

"Pared rota" (Anamorfosis)

No hay comentarios:

Publicar un comentario